ورود و ثبت نام

واحد کارگزاری و پیمانکاری

از بدو تاسیس مجموعه با بهره مندی از نیروی جوان و متخصص در قالب قراردادهای پیمانکاری و کارگزاری با ادارات و ارگان های دولتی  در زمینه های ذیل اقدام به فعالیت نموده است:

1-تیم کارگزاری وصول مطالبات معوق و وصول عوارض نوسازی و صنفی

این مجموعه با سابقه 10 ساله دارای رتبه 1 وصول عوارض نوسازی و صنفی و رتبه 3 وصول بدهی معوق ساختمانی از مدیریت درآمد های شهرداری مشهد می باشد که با بهره مندی از ظرفیت های تخصصی و کادری مجرب در مناطق شهرداری مشغول به فعالیت می باشد و آمادگی انجام امور کارگزاری با سایر ارگان ها را نیز دارد.

2-تیم خدمات پیمانکاری در حوزه های خدماتی و پشتیبانی

این گروه  با اخذ رتبه 6  از اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی در زمینه های حمل و نقل، تعمیر و نگهداری، آشپزخانه و رستوران، خدمات عمومی، نگهداری و خدمات فضای سبز، امور تایپ و تکثیر و امور تاسیساتی آمادگی لازم جهت عقد قرارداد در حوزه های خدماتی و پشتیبانی را با ادارات و ارگان های محتلف دارد .

3-تیم نقشه برداری و اعلام برو کف

از فعالیت‌های این گروه می توان به برداشت مسطحاتی، پیاده‌سازی نقاط UTM، برداشت توپوگرافی و تهیه نقشه‌های مربوطه و همچنین پیاده‌سازی نقشه‌های ابنیه و راه اشاره نمود.

برخی از قرارداد های منعقده شرکت به شرح ذیل می باشد:
آمــــار قراردادهــــای منعقده
عنوان قراردادشماره قراردادتاریخ قراردادکارفــرما
کارگزاری در خصوص جذب سرمایه گذار7/90/116481390/05/12شهرداری منطقه 7 شهرداری مشهد
پیگیری وصول مطالبات شهرداری از ادارات و بانک ها7/90/116481390/05/12شهرداری منطقه 7 شهرداری مشهد
شناسائی، پیگیری و وصول مطالبات7/91/113651391/04/31شهرداری منطقه 7 شهرداری مشهد
انجام خدمات فنی نقشه برداری و اعلام برو کف29/91/1015071391/07/02معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد
وصول مطالبات درآمدی7/91/243021391/08/01شهرداری منطقه 7 شهرداری مشهد
وصول مطالبات درآمدی7/91/36042  1391/11/01شهرداری منطقه 7 شهرداری مشهد
وصول مطالبات درآمدی7/92/4431392/01/15شهرداری منطقه 7 شهرداری مشهد
راهبری و پشتیبانی سیستم یکپارچه شهرسازی47/92/70951392/06/27سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
وصول مطالبات درآمدی7/93/193871393/04/01شهرداری منطقه 7 شهرداری مشهد
برداشت وارائه فایل نقشه برداری برج سلمــان مشهد516/95/315281395/02/23سازمان زمین ومسکن شهرداری مشهد
شناسائی ،پیگیری ووصول کلیه حقوق ومطالبات3/95/170611395/05/24شهرداری منطقه 3 شهرداری مشهد
کارگزاری طرح ساماندهی دکل های ارتباطی شهرمشهد47/95/89591395/06/23سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
برداشت وارائه فایل نقشه برداری پروژه خیابان گاز516/95/1085451395/06/04سازمان زمین ومسکن شهرداری مشهد
شناسائی ،پیگیری ووصول کلیه حقوق ومطالبات3/96/278831396/06/16شهرداری منطقه 3 شهرداری مشهد
کارگزاری طرح ساماندهی دکل های ارتباطی شهرمشهد47/96/129071396/09/18شهرداری منطقه 3 شهرداری مشهد
شناسائی ،پیگیری ووصول کلیه حقوق ومطالبات3/97/383681397/08/30شهرداری منطقه 3 شهرداری مشهد
انجام فعالیت های خدمات مشترکین و مالی پشتیبانی36046/173021398/09/13امور آب و فاضلاب شهر گلبهار
کارگزاری وصول مطالبات کارفرما از مودیان و بدهکاران  شهرداری منطقه 12     12/154041399/06/24شهردارری منطقه 12 مشهد
خدمات مشترکین قرائت و سایت جاری و نظارت نصب انشعابات آب و فاضلاب در سطح شهر گلبهار99/173/11/281921399/10/22امور آب و فاضلاب گلبهار