ورود و ثبت نام

درباره ما :

«آنچه توانسته ایم لطف خداوندی است»

باردیگر الطاف و عنایات حضرت حق،باعث افتخار و مباهاتی شد تا سربلند و غرورآفرین گام دراندیشه ایی نو در راستای خدمتگذاری به زائران و مجاوران شهربهشت شویم.

شرکت سیماتراز با تفکری نوآورانه تعدادی از کارشناسان خبره و جوانان مستعد و متعهد درسال جهاداقتصادی (1390)  فعالیت جهادی خود را  همگام با سیاست های رهبری ودرراستای حرکت جهادی شورای اسلامی شهر و شهرداری مشهد و باستناد اصل 44 قانون اساسی درزمینه های ذیل آغاز نمود:

 • آموزش ضوابط و مقررات شهرسازی.
 • پشتیبانی سیستم یکپارچه شهرسازی.
 • خدمات نقشه برداری به دفاتر پیشخوان و کارگزاران شهرسازی.
 • کارگزاری خدمات شهرسازی درزمینه های وصول عوارض، بهره برداری موقت و …

ما تا به امروزسعی درنوآوری وکارآفرینی برای جوانان مستعدوجویای کار شهرمان داشته ایم.

واکنون درسال جهش تولید، بادیدگاهی اجرائی تر درراستای افزایش توانائی های خود با مراکز معتبر علمی به جهت ارتقاءسطح  کیفی آموزش همراه شده ایم تا ضمن بهره وری ازدانش و تجربیات ارزنده آنان، خدمات بهتری از جمله آموزش و آزمون های مجازی، آموزش نرم افزارهای موردنیاز کاربران و مهندسین،آموزش ضوابط شهروندی جهت آگاهی و ارتقاءسطح دانش جامعه را به جوانان شریف شهرمان و در آتیه نه چندان دور به تمام جوانان عزیز این مرزو بوم ارائه نمائیم.

ودرخاتمه از ایزد منان توان به انجام رساندن آنچه که بعنوان رسالت برای این مجموعه تعیین نموده است را خواستاریم.

 

آموزش سیما تراز:

مجموعه سیماترازمشهدآراء درسال 1390 با همکاری و راهنمائی‌های موثر مدیریت طرح‌های توسعه شهری و جمعی از کارشناسان شهرداری اقدام به تهیه یک زیر ساخت نظام مند درقالب یک دوره آموزشی نمود.

 

از اقدامات حائز اهمیت این واحد به موارد زیر می‌توان اشاره نمود:

 • جمع آوری، تدوین و تهیه اولین جزوه آموزشی ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در سال 1390 و بروزرسانی آن در دوره های مختلف بنا به ضرورت.
 • برگزاری بیش از 4641 ساعت دوره آموزش ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری شهرداری مشهد برای اولین بار از سال 1390 باستناد تفاهم نامه شماره 29/91/37594 مورخ 1391/03/16 و شیوه نامه آموزشی ابلاغی مدیریت طرح های توسعه شهری به شماره 29/94/53765 مورخ 1394/03/31 تا کنون.
 • برگزاری دوره های آموزشی ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری جهت کارشناسان رسمی قوه قضائیه استان خراسان رضوی طی قرارداد شماره 92/319 مورخه 1392/06/09 .
 • برگزاری دوره های آموزشی ضوابط و مقررات شهرسازی ویژه مهندسین معمار عضو سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی درسه دوره مقدماتی، تحلیلی و پیشرفته.
 • ارائه گواهینامه شرکت در دوره های آموزشی با تائید شورای اسلامی شهر مشهد، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد، سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی و انجمن مدیران دفاتر مهندسی.
 • برگزاری آزمون های ضوابط و مقررات شهرسازی به صورت آنلاین و الکترونیکی.
 • برگزاری کلاس های آموزش بازدید به طور عملی در محل ساختمان.
 • تهیه فیلم آموزشی جامع جهت آموزش کارشناسان بازدید.

مجوزها و تقدیرنامه‌ها