شرکت سیما تراز مشهد آرا

Sima Taraz

درباره ی سیما تراز مشهد آرا

مجموعه سیماترازمشهدآراء در راستای اهداف شهرداری مشهد و با توجه به بحث برون سپاری خدمات شهرسازی باستناد اصل 44 قانون اساسی و به جهت اجرای آموزش‌های همگانی و به خصوص آموزش ضوابط ومقررات شهرسازی شهرداری برای گروه‌های دفاتر فنی ومهندسی، مهندسین مشاور وکارگزاران شهرداری تشکیل واز همان ابتدای امر همت خود را جهت ارتقاء کیفیت آموزش طبق روش‌های روز، درفضا و با امکانات مطلوب با استفاده ازکارشناسان مجرب شهرداری آغاز نمود. که با توجه به اهداف شرکت و همگام با برونسپاری خدمات شهرسازی فعالیت های خود را در زمینه های پشتیبانی سیستم یکپارچه شهرسازی Esup، برداشت میدانی و انجام خدمات نقشه برداری در مرحله بروکف پرونده‌های شهرسازی، پیشخوان شهرسازی و کارگزاری درآمدی شهرداری ادامه داده است.

ما در شبکه های مجازی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت سیما تراز مشهد آرا می باشد