افزايش آلودگي هواي كلانشهر مشهد در سال جاري

مهمان‌نوازي شهرداري مشهد قابل تحسين و تقدير است

پايتخت فرهنگي جهان اسلام، انتخاب خجسته‌اي براي مشهد بوده است

مشهد لياقت پايتختي فرهنگي جهان اسلام را از ديرباز داشته است

آيين گراميداشت ورزش زورخانه‌اي با حضور هنرمندان سينما و تلويزيون

پيگيري ويژه ساخت و سازهاي غيرمجاز در كميسيون ماده 100

حفر 14 حلقه چاه جذبي در سطح معابر منطقه 8 مشهد

احداث 6 مدرسه علميه در حاشيه شهر با مشاركت شهرداري و شوراي اسلامي شهر در دوره چهارم

نگرش به محرومان و حاشيه شهر به نگرش انقلابي تغيير يافته است

اعلام آغاز به كار شوراي پنجم از اول شهريور ماه مغايرت جدي با قانون مدني دارد

شهردار مشهد: رييس‌جمهور مصوبه را لغو كند

ارائه پيشنهاد افزايش تعداد خطوط قطارشهري مشهد

با پررنگ كردن نقش تشكل‌هاي مردمي؛ كار مردم به خود آنان واگذار مي‌شود

دفن 110 متوفي در آرامستان بهشت رضوان

مردم و مسوولان تصميم‌گيرنده‌هاي نهايي در شهرهاي دنيا هستند

ایران - خراسان رضوی - مشهد - سیدرضی 6 پلاک 185
05136018382
info@simataraz.ir